Zarządzanie jakością


„Co najmniej sto procent” – tak brzmi nasz cel jakościowy. Dlatego też jakość produktów i procesów musi doskonale współgrać  z kwalifikacjami naszych pracowników. Każdy pracownik jest współodpowiedzialny za nienaganną jakość naszych produktów. Dotyczy to również zobowiązania w ulepszaniu tych procesów, które stoją na przeszkodzie w osiągnięciu naszego celu jakościowego. Faktem jest, że nasze produkty spełniają wszystkie normy europejskie. W przypadku rynku północnoamerykańskiego uwzględniamy normy UL/CSA. Nasz certyfikowany system zarządzania jakością opiera się na normie DIN EN ISO 9001:2015.

Nasze świadczenia wymienione są poniżej:

 • raport z kontroli pierwszych wzorów (ISIR)
 • analiza zawansowanego planowania jakości wyrobów (APQP) / analiza procesu zatwierdzania części do produkcji (PPAP)
 • analiza przyczyn i skutków wad w produkcie / procesie (FMEA) 
 • wykres przepływu procesu  & plany sterowania procesem
 • karty kontrolne SPC
 • analizy Cp-/ Cpk
 • testy laboratoryjne (np. wykonywanie zgładów)
 • automatyczna kontrola siły zacisku
 • mechaniczny test wytrzymałości połączenia przewodnik-kontakt
 • automatyczne testy push-/pull-off
 • 100% kontrole na elektronicznych deskach kontrolnych
 • kontrole wyrywkowe AQL / 100% kontrole końcowe
 • skuteczne opracowywanie reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych (PDCA, raporty 8D)
 • certyfikacja UL zgodnie z programem UL traceability dla przewodów ZKLU, ZKLU7, ZKLU2, ZKLU8 (nr pliku E335574) i wiązek kablowych ZPFW2, ZPFW8 (nr pliku E334068)